Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn và CCVCLĐ Cục Hàng không Việt Nam

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn và CCVCLĐ Cục Hàng không Việt Nam

Công đoàn Cục HKVN vừa có văn bản hướng dẫn các tổ chức công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong CCVCLĐ.

Liên kết website