Indonesia phát triển nhiên liệu máy bay được làm từ dầu cọ

Indonesia phát triển nhiên liệu máy bay được làm từ dầu cọ

Công ty dầu khí quốc gia PT Pertamina của Indonesia đang phát triển nhiên liệu máy bay làm từ dầu cọ để tạo ra hỗn hợp nhằm giảm lượng khí thải carbon trong lĩnh vực vận tải hàng không.

Liên kết website