12 chuyến bay thẳng từ Việt Nam – Mỹ đã được TSA cấp phép cho hãng hàng không Bamboo Airways

12 chuyến bay thẳng từ Việt Nam – Mỹ đã được TSA cấp phép cho hãng hàng không Bamboo Airways

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, hãng hàng không Bamboo Airways sẽ có chuyến bay thẳng kiểm chứng đầu tiên tới Mỹ nhằm mở đường đưa vào khai thác các chuyến bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Liên kết website